Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Хасково - 37
Номер на фонд: 81К
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1936-1944)
Регистриран
Архивните документи са предадени в Окръжен държавен архив-Хасково през 1958 г. от МВР-Хасково. Фондът е частично запазен.
Инвентарен опис № 2 / / (1942-1944)
Регистриран

Общ брой намерени резултати: 2