Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДА – Хасково - 37
Номер на фонд: 112К
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

-- изберете ---- изберете --


-- изберете --


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1942-1944)
Регистриран
Документите са постъпили в Окръжен държавен архив-Хасково от Стройрайон-Хасково. Фондът е сравнително добре запазен. Част от раздавателните списъци за надниците на работните са значително похабени. Настоящата експертиза е първа по ред.

Общ брой намерени резултати: 1