Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДВИА - 9
Номер на фонд: 364
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

Оригинал; Препис;Машинопис; Печатно; Ръкопис;


Бълг. ез.;


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1912 - 1945)
Регистриран
Документите в описа са систематизирани в 137 архивни единици и обхващат периодите 1912-1913, 1915-1918 и 1941-1945г. По съдържание представляват заповеди; преписки; служебни списъци за офицери, списъци на убити, ранени, безследно изчезнали и наградени през Отечествената война; болнични и амбулаторни…
Инвентарен опис № 2 / / (1912 - 1945)
Регистриран
Документите в описа са систематизирани в 244 архивни единици и обхващат периодите 1912-1913,1915-1918 и 1944-1945г. По съдържание представляват оперативни заповеди и наредби; преписки; планове и инструкции; донесения за положението на фронта; телефонограми; дневници и реляции за военните действия; к…
Инвентарен опис № 3 / / (1915)
Регистриран
Описът се състои от 1 архивна единица за 1915г., която по съдържание представлява реляции за бойните действия на 57-и пех. полк.
Инвентарен опис № 4 / / (1943 - 1944)
Регистриран
Описът се състои от 1 архивна единица за периода 1943-1944г., която по съдържание представлява оперативна преписка по военните действия с приложени схеми.

Общ брой намерени резултати: 4